Datacenters, Nutsbedrijven & Telecom

De bedrijven in deze sector houden de maatschappij draaiend: zij zorgen voor water, elektriciteit, dataverkeer, telecommunicatie en meer.
Binnen deze bedrijven zoals in datacenters zijn vaak weinig of geen mensen aanwezig, dus het accent ligt hier niet zozeer op ontruiming als wel op het beschermen van de procesvoering.

Hierbij werken we met detectiesystemen die automatisch blusgas inzetten om zuurstof aan de ruimte te onttrekken waardoor de brand dooft.
Er bestaan verschillende blusgassen, die ieder op eigen wijze het doel bereiken. Door veranderende regels, maar ook door het eigen MVO-beleid van bedrijven, wordt vaker gekozen voor milieuvriendelijker gas. Maar je kunt gas B niet inzetten in een installatie die is ontworpen voor gas A. Saval bouwt daarom regelmatig installaties om voor nieuwe blusgassoorten, zodat ook dit gas binnen 60 seconden de ruimte onder de benodigde concentratie zet. Dit stelt hoge eisen aan onze installateurs en aan ons projectmanagement want deze centra moeten probleemloos doordraaien, terwijl er intussen flinke pijpleidingen worden gemonteerd. Hier iets uit je handen laten vallen – hoe menselijk zo’n fout misschien ook klinkt – is iets dat nooit mag gebeuren!

Want to know more about datacenters, nutsbedrijven & telecom?

  • Saval.be
  • België
  • Philip Scheyltjens
  • +32 (0)3/645 25 10
  • info@saval.be