Novec1230 blusgas

Bestrijding en beheersing

Clean agent blusgassystemen met Novec™ 1230 blusgas zijn ontworpen voor de beveiliging van normaal  bemande  en  onbemande ruimten  die  hoogwaardige  apparatuur bevatten.

De investering in een systeem met Novec™ 1230 blusgas is laag vergeleken met het verlies aan onroerend goed of elektronische data ten gevolge van een brand. Schade wordt tot een minimum beperkt. Het Novec™ 1230 blusgas laat geen residu achter. Bedrijfsonderbrekingen zijn tot een minimum beperkt, terwijl uw personeel ook optimaal beschermd is. Als u al deze voordelen bij elkaar optelt is er geen beter alternatief dan Novec™ 1230.