Automatische brandmeldinstallaties worden toegepast, waar een snelle detectie van een beginnende brandsituatie gewenst is. In die gevallen dat een brand zich zeer snel zal ontwikkelen, respectievelijk de interventietijd van de brandweer teveel tijd zal vergen, is in het algemeen alleen het gebruik van een brandmeldinstallatie zinloos. In deze gevallen dient tevens gekozen te worden voor een automatisch blussysteem.

No Fire Atmosphere

Brandpreventie

No Fire Atmosphere®  (NFA) integrale brandpreventie- en repressiesystemen zijn ontworpen voor de bescherming van  bemande of onbemande ruimten of gehele gebouwen die waardevolle apparatuur, processen of goederen bevatten.

Meer informatie

Foam Exchange Program

Indien uw bedrijf in het verleden gekozen heeft om gebruik te maken van schuimvormende blusmiddelen, bent u inmiddels waarschijnlijk reeds geconfronteerd geweest met de problematiek omtrent het PFOS.

Meer informatie

Sprinkler

Bestrijding en beheersing

Sprinklersystemen worden ingezet voor de beveiliging van grote oppervlakten zoals opslagplaatsen en productiehallen. Een netwerk van buizen en temperatuurgevoelige sprinklerkoppen, aangedreven door krachtige pompen, zorgt ervoor dat een beginnende brand kan worden gedoofd of gecontroleerd tot de brandweer ter plaatse is.

Meer informatie

Watermist

Bestrijding en beheersing

Hogedruk watermist blussystemen zijn ontworpen voor de bescherming van lokale objecten of totale ruimten met een hoog brandrisico.

Meer informatie

Blusschuim installaties

Bestrijding en beheersing

Lichtschuimsystemen worden hoofdzakelijk toegepast voor het blussen van branden in besloten ruimten zoals opslagloodsen en kelders.

Meer informatie

Novec1230 blusgas

Bestrijding en beheersing

Clean agent blusgassystemen met Novec™ 1230 blusgas zijn ontworpen voor de beveiliging van normaal  bemande  en  onbemande ruimten  die  hoogwaardige  apparatuur bevatten.

Meer informatie

CO2 blusgas

Bestrijding en beheersing

Kooldioxide blusgassystemen worden ontworpen voor de beveiliging van onbemande ruimten en apparatuur.

Meer informatie

Inert blusgas

Bestrijding en beheersing

Inert blusgassystemen zijn ontworpen voor de bescherming van zowel bemande als onbemande ruimten die waardevolle apparatuur bevatten.

Meer informatie