Service & Onderhoud

Goed onderhoud aan blusmiddelen is van doorslaggevend belang voor uw brandveiligheid. De kans dat blusmiddelen die niet onderhouden zijn in geval van nood niet meer functioneren en zelfs gevaarlijk zijn, is reëel. Voor de veiligheid van medewerkers en uw eigendommen is goede periodieke controle van blusmiddelen dan ook een noodzaak. De bijna 100 servicemedewerkers van Saval houden zich dagelijks bezig met het onderhouden van blusapparatuur. Dankzij het landelijke netwerk is Saval bovendien altijd bij u in de buurt.

De locaties van onder andere brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting worden allemaal digitaal voor u in kaart gebracht. Zo wordt direct gezien wanneer een blusmiddel misplaatst is. Met een digitaal logboek toont u controlerende instanties zoals brandweer de status van uw veiligheid.

Wij staan garant voor de kwaliteit van uw blusmiddelen. Daar heeft u geen omkijken naar: een veilig gevoel.