Meer en meer wordt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van organisaties neergelegd bij de ondernemer. Maar in het woud van regels, wetten en normen, valt het niet mee om alles iedere dag weer in orde te hebben. Dat geldt zeker voor het opleiden van medewerkers op het gebied van veiligheid. BHV, VCA, EHBO: werknemers komen en gaan, diploma’s verlopen. Saval neemt u deze zorg uit handen en draagt zorg voor goed en efficiënt opgeleide medewerkers.

Ontruimingsoefeningen

Een ontruimingsoefening is een verplicht regelmatig terugkerend item op de jaarlijkse agenda van bedrijven. Wij gaan echter verder. Het oefenen van de ontruimingsprocedures is bij de wet geregeld en bedoeld als voorbereiding op een echte calamiteit.

Meer informatie

E-learning

Blended Learning is E-learning (een via internet toegankelijk lesprogramma) in combinatie met een eendaagse praktijkopleiding. Bij Blended Learning komen zowel kennis als vaardigheid aan bod die een hulpverlener nodig heeft bij het verlenen van hulp.

Meer informatie

Vakopleiding REOB – ODB (OnderhoudsDeskundige Blusmiddelen)

REOB (Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen), de erkenningsregeling onderhoudsbedrijven, is sinds de oprichting in de 80-er jaren uitgegroeid tot een begrip. Het leidt de monteur op tot OnderhoudsDeskundige Blusmiddelen, ofwel ODB (voorheen REOB-monteur genaamd).

Meer informatie

NEN 3140 VOP

De opleiding NEN 3140 Voldoend Onderricht Persoon, leidt de medewerker op voor veilig werken aan electrische installaties.

Meer informatie

Training kleine blusmiddelen

Snel en efficiënt handelen om een beginnende brand te beperken en te bestrijden kan uw bedrijf redden! Uw personeel speelt daarin een cruciale rol.

Meer informatie

VCA

Opleiding die de medewerker voorbereidt op werken volgens de Veiligheids Checklist Aannemers:

  • Hoe werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.
  • Hoe risico’s tijdens het werk tot een minimum beperkt kunnen worden.
  • Hoe te handelen bij het constateren van onveilige werkzaamheden.
Meer informatie

Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverlener (BHV-er) is het eerste aanspreekpunt in de organisatie bij ongevallen en calamiteiten. De basisopleiding BHV traint de BHV-er in brandbestrijding, communicatie bij calamiteiten en ontruimen van de werkplek.

Meer informatie