Raffinaderijen

In raffinaderijen komen alle expertisen van Saval bij elkaar. Er vinden raffinageprocessen plaats, er zijn opslagtanks en voortdurend worden grote volumes (milieu)gevaarlijke stoffen aan- en afgevoerd.

Elke activiteit kent zijn eigen risico’s en Saval heeft dan ook voor elke situatie de juiste brandbeveiliging. Daarnaast speelt het gegeven dat deze drie activiteiten vaak dicht bij elkaar plaatsvinden. Dit betekent dat we bij brand de verschillende zones met watergordijnen van elkaar willen kunnen scheiden, zodat een brand direct beperkt blijft tot de plaats waar hij is ontstaan. Daarna kan de brand met het juiste blusmiddel en blusstrategie worden bestreden. Hierbij draait het steeds om drie kernvragen: hoe redden we levens, hoe redden we de installaties en hoe redden we de grondstoffen. Een geïntegreerd brandbeveiligingssysteem beantwoordt al deze vragen.

Want to know more about raffinaderijen?

  • Saval.be
  • België
  • Philip Scheyltjens
  • +32 (0)3/645 25 10
  • info@saval.be