Process Plants

Saval biedt systemen voor branddetectie en brandbestrijding bij zeer verschillende productieprocessen voor process plants in de chemie en petrochemie. Dit begint bij een analyse van het proces en het in kaart brengen van de risico’s en risicogebieden.

Wat zijn de gevaren?

Zijn dat hoog oplopende temperaturen of druk?

Gaat het om het ontsnappen van gevaarlijke gassen of het weglekken van vloeistoffen?

Wanneer dat bekend is, kunnen detectiesystemen worden ingezet die deze gevaren in het vroegst mogelijke stadium signaleren. Daarna moet er een systeem in actie komen dat kan koelen of blussen. Saval kan deze systemen geheel naar de eisen van een klant installeren maar we kunnen ook het volledige ontwerp voor u maken. Water is nog steeds het meest gebruikte blusmiddel, maar de beschikbaarheid hiervan in grote volumes is niet overal vanzelfsprekend. Ons werk begint dan ook vaak met een analyse die beschikbaarheid van water in kaart brengt. Is die beschikbaarheid beperkt, dan zoeken we een oplossing. Die kan liggen in het aanpassen van uw procesvoering of in het vinden van een alternatief blusmiddel. Er zijn ook productieprocessen waarbij water totaal ongeschikt is als blusmiddel en waarvoor speciale poeders kunnen worden samengesteld. Wat uw proces ook is, Saval heeft er de juiste oplossing voor.

Want to know more about process plants?

  • Saval.be
  • België
  • Philip Scheyltjens
  • +32 (0)3/645 25 10
  • info@saval.be