FPSO

Een Floating Production, Storage and Offloading unit is een process plant, een opslagtank en een schip ineen. Dit betekent dat het brandbeveiligingssysteem de krachten aan moet kunnen, die vrijkomen bij het bewegen van het schip en dus ook een zekere mate van flexibiliteit moet hebben.

Daarnaast worden zeer beperkende eisen gesteld aan het volume en het gewicht van de installatie. De beschikbare ruimte is per definitie klein. En tot slot zijn er de anticorrosieve eigenschappen waaraan een systeem dat op zee wordt gebruikt, moet voldoen. De aanwezigheid van opslagtanks binnen dezelfde, beperkte ruimte maakt een indeling in brandzones noodzakelijk. Op de juiste plaats geïnstalleerde watergordijnen kunnen branden hierdoor binnen bepaalde zones opgesloten houden.

Voor brandbeveiliging bestaan specifieke standaarden. Maar bij FPSO’s krijgen we soms ook te maken met de – veelal minder strenge – maritieme standaarden als IMO en ABS. Wij zijn daar goed mee bekend en kunnen garanderen dat ons werk ook minimaal aan deze voorschriften voldoet.

Want to know more about fpso?

  • Saval.be
  • België
  • Philip Scheyltjens
  • +32 (0)3/645 25 10
  • info@saval.be