Process Plants

Saval biedt systemen voor branddetectie en brandbestrijding bij zeer verschillende productieprocessen voor process plants in de chemie en petrochemie. Dit begint bij een analyse van het proces en het in kaart brengen van de risico’s en risicogebieden.

Meer informatie

Opslagtanks

Opslagtanks zijn er in alle mogelijke maten, ze staan op alle mogelijke locaties – van dicht- tot dunbevolkt – en bevatten altijd gevaarlijke vloeistoffen, meestal oliederivaten. Voor al deze verschillende situaties heeft Saval de juiste oplossing.

Meer informatie

Raffinaderijen

In raffinaderijen komen alle expertisen van Saval bij elkaar. Er vinden raffinageprocessen plaats, er zijn opslagtanks en voortdurend worden grote volumes (milieu)gevaarlijke stoffen aan- en afgevoerd.

Meer informatie

LNG

Liquefied Natural Gas ofwel vloeibaar aardgas, wordt steeds meer gezien als de opvolger van dieselolie en zware olie. Het is schoner en de wereldvoorraad is vele malen groter dan die van aardolie.

Meer informatie

FPSO

Een Floating Production, Storage and Offloading unit is een process plant, een opslagtank en een schip ineen. Dit betekent dat het brandbeveiligingssysteem de krachten aan moet kunnen, die vrijkomen bij het bewegen van het schip en dus ook een zekere mate van flexibiliteit moet hebben.

Meer informatie

Offshore Platforms

Nergens ben je zo op jezelf aangewezen als op een offshore platform. Ook bij brand. Want er is geen brandweer in de buurt die de zaak even komt redden. Dit gegeven heeft een aantal grote consequenties.

Meer informatie