Design, Engineering & Installation

De componenten van de Saval branddetectie- en brandblussystemen zijn ontworpen, gefabriceerd en getest volgens de hoogste normen om te voldoen aan de strengste eisen met betrekking tot betrouwbaarheid en geschiktheid voor de beoogde omgevingscondities. Daarom is het van het grootste belang dat montage en in bedrijf stellen tevens plaatsvinden onder zorgvuldige condities. Juist onderhoud zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid wordt gegarandeerd gedurende een lange reeks van jaren na installatie.